Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Abakenyezi bahuriye i Gitega mw’ihimbazwa ry’umunsi wabagenewe

Ibirori vy’ihimbazwa ry’umunsi mukuru wahariwe umukenyezi biriko bibera mu ntara ya Gitega kuri uwu wa gatanu igenekerezo rya 8 Ntwarante 2019. Umutambukanyi w’umukuru w’igihugu Denise BUCUMI NKURUNZIZA yashitse ku kibuga c’umupira w’amaguru citiriwe INGOMA, akaba ariwe yateye iteka ivyo birori, ari kumwe n’abakenyezi b’indongozi.

Ibirori biza gutangurwa na “Défilé” y’abakenyezi, harimwo na “Défilé” y’abaporisi n’abasirikare hamwe n’abasirikare b’abakenyezi.

Ku muhora wiwe wa Twitter, umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA yipfurije umunsi mukuru mwiza abakenyezi bose. Yanditse ati : “Turipfurije Umusi mukuru mwiza cane abakenyezi bo kw’isi yose, na cane cane Abarundikazi. Si agaseseshwarumuri, uruhara rw’umukenyezi ni ntangere mw’iterambere ry’igihugu. Ntituzohengeshanya gushigikira abakenyezi no kubaha iteka n’ikibanza bibabereye.”

Mashariki TV irabashikiriza ibiriko birabera mu ntara ya Gitega. Dukurikire kuri Facebook, YouTube, Twitter, hamwe n’uwu muhora ngurukanabumenyi www.mashariki.tv.

Uko umwaka utashe kw’igenekerezo rya 8 Ntwarante, Uburundi burifadikanya n’amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi kw’isi yose. Mu bishikiranganji bw’agateka ka zina muntu bavuga ko uwo munsi ari akaryo ko kurimbura intambwe Uburundi bushitseko mu guteza imbere umukenyezi, haba muvy’imibano, poritike no muvy’ubutunzi. Uwo munsi ni naho ibihugu bifatira mu kwiha irindi hangiro ryo gushira mu ngiro amategeko, amasezerano n’imigambi ijanye n’uguteza imbere umukenyezi.

Uwo munsi uhimbazwa kuri uwu wa gatanu ku civugo : “Umukenyezi ashirwe imbere mu migambi irashe yo gutegekanya kazoza.”. Umushikiranganji Martin NIVYABANDI ajejwe agateka ka zina muntu, imibano hamwe n’iterambere ridakumira arasigura igituma ico arico civugo cafiswemwo mu Burundi.

“Kino civugo kiduhamagarira kwama na ntaryo dushira imbere umukenyezi mu migambi yose yo gutegekanya kazoza. Catowe mu ntumbero yo gutsimbataza ikibanza c’iteka umukenyezi w’umurundikazi ahabwa mu muryango no mu gihugu mu kumwita [umushinge w’amahoro n’iterambere].

Umushikiranganji NIVYABANDI avuga ko uwo munsi ushitse mu Burundi hamaze kurangurwa ibitari bike muri ico gisata, agatanga akarorero k’ishirwaho ry’umurwi w’igihugu hamwe n’ikigega bijejwe gukingira no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu.

Mu bushikiranganji bw’agateka ka zina muntu, imibano hamwe n’iterambere ridakumira bavuga ko ukwezi kwose kwa Ntwarante guhariwe umukenyezi, kandi ko ibikorwa bitari bike bitegekanijwe, aho ni nk’inganda zitandukanye zizotunganwa, Uburundi bukaba buzoserukirwa kandi mu nama i New York muri Amerika, y’ugusuzuma aho iterambere ry’umukenyezi rigeze kw’isi yose.

Ibirori vy’uguhimbaza uwo munsi mukuru wahariwe umukenyezi biriko bibera ku murwa mukuru w’intara ya Gitega, ku kibuga c’umupira w’amaguru citiriwe INGOMA, kuri uwu wa gatanu igenekerezo rya 8 Ntwarante 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS