Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Agathon Rwasa arasigura ubudasa buri hagati y’umugambwe CNL n’urunani Amizero y’Abarundi

Umugambwe CNL uheruka gushiraho inzego ziwuyoboye ku rwego rw’igihugu mu gihe uwurongoye uwo mugambwe yahora mu runani rw’Abigenga Amizero y’Abarundi. Agathon Rwasa abona ko ivy’urwo runani yahoramwo vyosubira kuvugwa mu mwanya w’amatora.

Umushingamateka Agathon Rwasa arongoye umugambwe CNL avuga ko mu mugambwe arongoye atawovuga ko harimwo ikibanza c’urunani Amizero y’Abarundi canke ko atagihari, kuko umugambwe wisunga amategeko ariho, ayo nayo akaba avuga ko inani zitabaho, kiretse mu gihe c’amatora. Agathon Rwasa amenyesha ko amatora niyagera, abazoba bashaka gukorana nawe, bahuje intumbero, ko ata ngorane bose bazokorana.

Agathon Rwasa asigura ati : “Umugambwe CNL urimwo abantu babaye mu runani Amizero y’abarundi, mugabo amategeko y’Uburundi ukuntu yubatse murabizi yuko avuga ko yemera inani mu gihe c’amatora gusa. Ni ukuvuga yuko turi mu nama nshingamateka turiyo nk’abashingamateka batowe mu runani Amizero y’Abarundi. Mugabo turi hano, tuhari nk’abanywanyi b’umugambwe CNL. Bidasigura yuko hageze amatora tudashobora kuba mu runani. Amatora rero nihagera ikizoba kibereye tuzogikora.”

Umugambwe CNL (Congrès National pour la Liberté) wemerewe gukorera ku mugaragaro kw’igenekerezo rya 14 Ruhuhuma 2019, kw’itegeko nshikiranganji nomero 530/237.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS