Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Amashirahamwe mvamakungu 92 niyo azwi n’ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu

Amashirahamwe mvamakungu yemerewe gukorera ku mugaragaro mu Burundi ni 92, aho akaba ri inyuma y’aho ikiringo ayo mashirahamwe yari yahawe kugira yiyandikishe gushasha caheze kw’igenekerezo rya 15 Ruhuhuma 2019.

Mu bushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu bamenyesha ko ikiringo ayo mashirahamwe yari yahawe cari gikwiye kandi ko abiyandikishije aribo berekanye ko bashobora gukorera mu Burundi bubahiriza amategeko.

Muri ubwo bushikiranganji bashikiriza kandi ko mu mashirahamwe yahora akorera mu Burundi imbere y’uko ingingo y’uko asabwa kwiyandikisha gushasha ifatwa, ayahora atanga ivyegeranyo vy’ibikorwa yaranguye atarenga ijana.

Ingingo y’ugutegekwa kwiyandikisha gushasha yafashwe n’inama nkuru y’umutekano, mu bushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu bagasigura ko vyaragaragaye ko meshi muri ayo mashirahamwe abaho kw’izina gusa, kandi ko menshi muri ayo mashirahamwe ivyo akora bidahuye n’umugambi mukuru w’iterambere w’imyaka 10 uherutse gushikirizwa n’umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA.

Mu kwiyandikisha gushasha kugira yemererwe gusubira gukora, ayo mashirahamwe yasabwa kwerekana amasezerano yagiriraniye n’ubushikiranganji bw’imigenderanire, kwerekana ko ivyo akora bijanye n’umugambi w’igihugu w’iterambere, kwiyemeza kwubahiriza amategeko mu bijanye n’inzira amafaranga ayo mashirahamwe akoresha acamwo, ni ukuvuga mw’ibanki nkuru y’igihugu BRB, hamwe n’ukwisunga no kwubahiriza uburinganire bw’ibitigiri vy’amoko mu bakozi, nk’uko bitegekanijwe n’ibwirizwa shingiro ry’Uburundi.

Urutonde rw’amashirahamwe 92 yemerewe gusubira gukora ku mugaragaro mu Burundi

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS