Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Bimwe mu vyahindutse mw’ibwirizwa rigenga amatora

Inama nshingamateka y’Uburundi yize yongera iremeza kuri uwu wa gatatu integuro y’itegeko rihinyanyura itegeko rigenga amatora. Bimwe mu bishasha biri muri iryo tegeko rishasha n’uko amatora y’umukuru w’igihugu azobera umunsi umwe n’ay’abashingamateka hamwe n’abahanuzi b’amakomine.

Ayo matora y’umukuru w’igihugu n’ay’abashingamateka hamwe n’abahanuzi b’amakomine niyo azotangura, hakurikire amatora y’abakenguzamateka, hahereze amatora y’abarongoye imitumba n’ama karitiye.

Itegeko rishasha rigenga amatora rivuga ko kiringo c’ukwiyamamaza cari indwi zibiri ubu congerejwe gushika ku ndwi zitatu ku matora y’umukuru w’igihugu azobera umunsi umwe n’ay’abashingamateka hamwe n’abahanuzi b’amakomine.

Iryo tegeko rishasha rivuga kandi ko ngwati y’uwitoza mu kibanza c’umukuru w’igihugu yahora ku miriyoni 15 yashizwe ku miriyoni 50

Nk’uko biri muri iryo tegeko, uwuzoja mu matora nk’uwigenga azotegerezwa kuba amaze umwaka wose ata mugambwe arimwo, hamwe n’ukuba amaze imyaka ibiri ata rwego nyobozi rw’umugambwe arimwo.

Iyo nteguro y’itegeko yemejwe n’abashingamateka 105 kuri 108 bari mu ngoro ngoro y’amakoraniro mu Kigobe. Batatu nibo bataryemeje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS