Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Burundi : Ingene indwi yahariwe urucanco iteguwe

Hariko haratunganywa indwi nya Afrika yahariwe urucanco. Ubushikiranganji bw’amagara y’abantu buhamagariye urwaruka kwitabira ku rugero rushimishije iryo sekeza ryateguriwe abana 1795147 bazohabwa icunyunyu ca Vitamine A, abana 1 574 601 bazohabwa ikinini co kuvura inzoka arbendazol hamwe n’abavyeyi bibungenze 279621.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS