Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

“CNL duharanira gutwara igihugu c’Uburundi” – Umushingamateka Rwasa Agathon

Umushingamateka Rwasa Agathon umukuru w’umugambwe CNL watanguye ibikorwa ku mugaragaro vyawo kuri uwu w’Imana avuga ko umugambwe arongoye, nk’iyindi migambwe yose, nawo nyene uharanira gutwara igihugu c’Uburundi. Ahamagarira abanywanyi biwe kugira ingendo y’ubuntu n’urupfasoni.

Umushingamateka Rwasa Agathon, inyuma y’ugutanguza ku mugaragaro ibikorwa vy’umugambwe CNL arongoye, amenyesha ko n’aho we n’abamuyoboka bahora bakora poritike, bayikora batisanzuye, agashimishwa n’uko ubu bagiye kuyikora amategeko abubahirije, nabo bayubahiriza. Umushingamateka Rwasa Agathon asanzwe ari icegera ca mbere c’umukuru w’inama nshingamateka y’Uburundi ashikiriza ko nk’iyindi migambwe yose, n’umugambwe arongoye uharanira gutwara Uburundi :

“Imigambwe rero murabizi iharanira gutwara ibihugu. Na CNL duharanira gutwara igihugu c’Uburundi. Mugabo rero, mu gihe twoba tuzi ko duharanira gutwara Uburundi, dutegerezwa kugira ababanyi, dutegerezwa kugira incuti, twubwirizwa kugira abagenzi. Uburundi si izinga. Dutegerezwa kugira ingendo y’ubuntu n’urupfasoni, twihanganire abandi kuko turatandukanye, kandi naho dutandukanye turi Abarundi twese. Tumenye guharira abatubabaje n’ukwibagira ivyatubabaje. Ihinduka ryiza ni uburenganzira bwa buri wese, kandi rinyotewe na bose harimwo n’abagerageza kuricereza, kuko kuribuza vyovyo ntibishoboka.”

Umugambwe CNL wemejwe mu gihe uwo awurongoye yahora mu runani rw’Abigenga Amizero y’Abarundi. Agathon Rwasa abona ko ivy’urwo runani yahoramwo vyosubira kuvugwa mu mwanya w’amatora :

“Mu mugambwe wacu ntitwavuga ngo harimwo ikibanza c’urunani Amizero y’Abarundi canke ngo nta gihari, kuko umugambwe wisunga amategeko ariho. Amategeko nayo nk’uko mubizi, avuga ko inani zitabaho, kiretse mu gihe c’amatora. Ubu ntituri mu gihe c’amatora rero, amatora niyagera, abazoba bashaka ko dukorera hamwe bose, tubona vy’ukuri bafise ishaka, tubona y’uko duhuje intumbero, nta ngorane bose tuzokorana.”

Umugambwe CNL (Congrès National pour la Liberté) wemerewe gukorera ku mugaragaro kw’igenekerezo rya 14 Ruhuhuma 2019, kw’itegeko nshikiranganji nomero 530/237.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS