Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Igiporisi c’Uburundi kivuga ko Jonas NDAYISHIMIYE yarashwe kw’isanganya

Igiporisi c’Uburundi cemeza ko umuporisi yarashe umunyagihugu ku muhingamo wo kuri uwu wa kabiri yafashwe kugira akorweko amatohoza, inyuma y’aho Dosiye yiwe ikazorungikirwa ubutungane ari nabwo buzovuga ko yera canke yakoze icaha.

Icegeranyo c’igiporisi kw’igandagurwa ry’umunyagihugu Jonas NDAYISHIMIYE kivuga ko uwo munyagihugu yishwe kw’isanganya. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwu wa gatatu, inyuma y’iryo gandagurwa ry’uwo munyagihugu, Petero NKURIKIYE avugira ubushikiranganji bw’umutekano yasiguye uko vyagenze :

“Umwe muri barya banyonga amakinga yapfuye bivuye ku rusasu rwarashwe n’inkoho y’umuporisi. Ukungene vyagenze, abaporisi bashika kuri batatu bari bahawe igikorwa c’ukuja kubuza barya bantu basanzwe banyonga amakinga kwinjira mu gisagara nk’uko bisanzwe bibujijwe, hanyuma rero niho umuporisi yafata ikinga, Mwene ikinga yaciye ahamagara abandi baza ari igitero bafise n’amabuye batangura gutera amabuye abaporisi. Uwundi muporisi bamurundanyeko bafise intumbero y’ukugomba kumutwara inkoho yiwe, bariko barayirwanira urusasu rwarasohotse ruca rurasa umwe muri abo bariko baramurwanya yitwa NDAYISHIMIYEJonas aca aritaba Imana. Nta muporisi yigeze ategura kurasa uwo muntu, n’uko gusa bariko bararwana bagomba kumwaka inkoho.”

Mu gihe bamwe mu banyagihugu bari muri ico kibanza kandi bavuga ko babonye ikiziga c’umunyagihugu NDAYISHIMIYE Jonas bemeza ko yarashwe ariko ariruka ahunga, arashwa inyuma mu mugongo, Petero NKURIKIYE ashikiriza ati :

“Igihambaye si ukumenya aho yarashwe, umuporisi ntiyiteguye ngo avuge ngo ngira ndase uwu ndamurase aha. Baje bamurwako ari igitero, bamwaka inkoho. Siwe yagize iciyumviro c’ukurasa uwo munsi ngo uvuge ngo yatumbereje amurasa aha canke ngaha.”

Umunyagihugu NDAYISHIMIYE Jonas avuka mu ntara ya Gitega yahora akora akazi k’ukwunguruza abantu akoresheje ikinga (Taxi vélo) yitavye Imana inyuma y’ukuraswa n’umuporisi ku muhingamo wo kuri uwu wa kabiri igenekerezo rya 5 Ruhuhuma 2019, nk’igihe c’isaha indwi z’umurango, kw’ikw’ibarabara ryitiriwe Muyinga, hafi y’ahari ibiro vya zone Rohero, mu gisagara ca Bujumbura.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS