Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Itegeko ry’amafaranga Reta izokoresha ntirirashika mu nama nshingamateka

Integuro y’itegeko rivuga amahera Reta izokoresha mu mwaka w’2020 ntirirashika mu nama nshingamateka, aho akaba ari mu gihe ibwirizwa shingiro ry’Uburundi rivuga inama nshingamateka yiga iryo tegeko mu bikorwa vyayo vy’ukwezi kwa kane. Umushingamateka Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka y’Uburundi asaba Reta ko yokora ibishoboka vyose iryo tegeko rirungikwe vuba mu nama nshingamateka kugira abagize iyo nama nshingamateka baronke umwanya ukwiye w’ukwiga hamwe n’ukwemeza iryo tegeko.

Umukuru w’inama nshingamateka y’Uburundi Pascal Nyabenda avuga ko ku rutonde rw’amategeko Reta y’Uburundi yarungitse mu nama nshingamateka kugira yigwe hatariko integuro y’itegeko rivuga amafaranga Reta izokoresha, kandi iyo nteguro yategerezwa kwigwa mu bikorwa vy’inama nshingamateka vy’ukwezi kwa kane (Session d’Avril) vyatanguye kuri uwu wa mbere igenekerezo rya mbere Ndamukiza 2019.

Inama nshingamateka y’Uburundi isaba Reta y’Uburundi ko yokora ibishoboka vyose, iyo nteguro y’iryo tegeko ikarungikwa vuba mu nama nshingamateka, kuko nk’uko vyashikirijwe n’umushingamateka Pascal Nyabenda, iryo tegeko niryo rishoboza Reta kurangura ibikorwa vyayo.

Umukuru w’inama nshingamateka Pascal Nyabenda yabishikirije kuri uwu wa mbere igenekerezo rya mbere Ndamukiza 2019 mu ngoro y’amakoraniro mu Kigobe, mu birori vy’ugutanguza ibikorwa vy’inama nshingamateka vy’ukwezi kwa kane (Session), akaba yagarutse no ku matora yimirije mu Burundi, aho yasavye umwe wese gukora ivyo ashoboye kugira amatora yo mu 2020 azogende neza. Abanyagihugu yabahamagariye kwihanganirana hamwe n’ukwima amatwi ibihuha.

Abajejwe intwaro nabo basabwe kurikanura, kuko kubw’umushingamateka Pascal Nyabenda, iyo amatora yimirije hibonekeza inyifato n’ingendo zihungabanya amahoro n’umutekano.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS