Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Pacifique NININAHAZWE yagirijwe amasanamu y’ihohoterwa rya “Papa Parfait”

Igiporisi c’Uburundi cagiriza Pacifique NININAHAZWE yahoze arongoye ishirahamwe FOCODE ryafuswe mu Burundi, ko ariwe ari inyuma y’amasanamu aheruka gucishwa ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana umugabo atambaye impuzu, aboshe kandi ariko akubitwa cane n’abantu bavuga ko barimwo umusirikare hamwe n’umukozi w’iperereza. Kubw’igiporisi c’Uburundi, Pacifique NININAHAZWE na Teddy MAZINA, bompi babarizwa mu buhungiro kuva mu mwaka w’2015, bariko barondera ivyemezo batwara muri Sentare mpuzamakungu mpanavyaha y’i La Haye (CPI).

Muri ayo masanamu yahanahanwe n’abakoresha imbuga ngurukanabumenyi, uwo mugabo yari aboshwe amaguru n’amaboko, n’amagara yiwe aboshwe, yivuga ko yitwa “Papa Parfait”, akaba yumvikanye ariko abwira umugore wiwe basanzwe babana mu ntara ya Rumonge ko yafatiwe i Bujumbura, ku wundi mugore. Mu gusezera uwo bubakanye, uwo mugabo yavuga ko ariko aricwa, kandi ko yafashwe n’umusirikare mwene uwo mugore bafatanwe basambana.

Ku muhingamo wo kuri uwu wa mbere, igiporisi c’Uburundi carerekanye uwo mugabo “Papa Parfait” wo muri iyo sanamu. Mu myidondoro yahaye abamenyeshamakuru, yavuze ko yitwa IRANKUNDA Modeste, akemeza ko yatawe mu mutego n’umugore IGIRANEZA Sala bari bazinanye, asanzwe aba muri zone Kanyosha, karitiye ya Busoro, igisagara ca Bujumbura.

“Uwo mugore yari umubanyi, n’umugabo wiwe bose twabana ku mutumba Mutambaro. Nari nje i Bujumbura mva mu Rumonge. Haba umugore aramenya ukuntu naje. Maze kuba nshitse i Bujumbura ndashika muri ville ndarangura imirimo yari inzanye. Ndayihejeje niho wa mugore yambaza ngo uza wasubiriye mu Rumonge, ndamubwira nti sindasubirayo, mugabo ngira ngende. Niho naca mfata Bus yamaze kumbwira ko ndamusanga kuri King Star. Maze gushikayo isaha zitandatu z’umurango, yambwiye ko ku mvo z’uko afise abana, kandi atagira uwo abasigira, aca ambwira nshike mbone aho aba, ahantu bita i Busoro, haruguru y’agasoko, ku mashure bita kwa Rukara. Muri uwo mwanya nshitse mu nzu uwo mugore abamwo, niho naca mbona intambi zibiri zimpagazeko, baca bantwara mu cumba baranyambura impuzu zose.”

Modeste IRANKUNDA avuga ko amaze kubohwa n’ugukubitwa, yategetswe kuvugana kw’iterefone n’umugore wiwe akemeza ko yafatiwe gusambana, umuryango wiwe ukaba wasabwe imiriyoni cumi kugira arekurwe. Inyuma y’iminsi ibiri abohewe muri iyo nzu, igiporisi c’Uburundi kimenyesha ko umuryango wiwe wahavuye wumvikana n’abamufashe, ku mafaranga imiriyoni zitandatu. Intumwa zivuye mu Rumonge zayarazanye i Bujumbura, uwafashwe abona gushikirzwa umuryango wiwe.

Amaze gushika mu muryango wiwe mu Rumonge, Modeste IRANKUNDA avuga ko abajejwe iperereza mu ntara ya Rumonge aribo bamurondeye, inyuma y’aho amakuru yiwe amenyekaniye, bamugarukana i Bujumbura mu matohoza yatumye hafatwa abantu babonetse muri ayo masanamu bavuga ko umwe ari umusirikare mwene umugore, uwundi akavuga ko ari umukozi w’iperereza yafashe umugabo ari mu busambanyi n’umugore w’abandi. Abo bapfungiwe mw’iperereza i Bujumbura ni YAKUBA Augustin, KWIHANGANA Siméon, NTAKARUTIMANA Casimir, hamwe na IGIRANEZA Sala avugwa mw’isanamu ko ariwe yafashwe asambana na IRANKUNDA Modeste.

Amasanamu yafatiwe Sentare mpuzamakungu CPI, kubw’igiporisi c’Uburundi

Mu giporisi c’Uburundi bashikiriza ko ayo masanamu yakwiragijwe yambika ibara Uburundi n’inzego zabwo, mu kwerekana ko abajejwe umutekano aribo bakubagura abantu mu kubakorera ibidakorwa. Petero NKURIKIYE, umuvugizi w’ubushikiranganji bw’umutekano :

“Amatohoza amaze kwerekana y’uko haruhande y’izo miriyoni zitandatu z’amarundi babatwaye bakabona kumurekura, igihambaye barondera yari arya masanamu. Amakuru igiporisi gifise akaba avuga ko ayo masanamu aronderwa n’abansi b’Uburundi. Hariho uwitwa Pacifique NININAHAZWE yahora atwara ikintu bita FOCODE, murazi ko cafuswe ngaha kuva aho nawe nyene aviriye ngaha i Bujumbura asize atanze amategeko ngo baturire abantu mw’ibarabara. Urya rero ubu ageze ku kindi kintu bita NDONDEZA, ni ico rero hamwe n’ico ciwe cafuswe citwa FOCODE nivyo biri inyuma y’ivyo, bakaba bariko barondera ivyemezo batwara muri ya Sentare mpuzamakungu y’i La Haye (CPI).”

Petero NKURIKIYE yerekana isano ry’ayo masanamu na Sentare CPI mu gihe Uburundi bwamaze kwikura muri iyo Sentare. Aho uwo avugira igiporisi c’Uburundi asigura ati : “Bavuga ko muri ino minsi amakungu yibagiye ivy’Uburundi bagashaka ko baca babifata nk’ivyemezo. Muravye ukungene urya muntu kuri arya masanamu bamuboshe, murabona ko bamuboshe amagara, bagaca bafata umugozi bakawubohera mu mugongo, bakamuboha n’amaboko. Birya rero murazi ko muri vya vyegeranyo vyagirizwa Uburundi, bavuga ko abajejwe umutekano cane cane abajejwe urwego rw’iperereza, ko mu guhohotera agateka k’abantu, bababoha amagara. Bariko rero bararondera ivyemezo kugira bace bafata ayo masanamu bayajane hariya bavuge bati nimurabe bimwe twavuga, bimwe biri muri vya vyegeranyo, ng’ibi.”

Abajijwe ivyemeza yoba afise kugira ayo masanamu yagirizwe Pacifique NININAHAZWE na Teddy MAZINA Petero NKURIKIYE yishura ati : “Mu bisanzwe ibintu bibereye mu Kanyosha, hadaciye n’iminsi n’ingahe ugaca ubona bariya bantu nibo babishize ku mugaragaro. Noneho mu matohoza n’aba babikoze ntibabihakana.”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS