Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Reta y’Uburundi igiye gushiraho igisata c’ubuhinga gikurikirana ivyinjira mu Burundi

Reta y’Uburundi isanga hari ibikorwa bimwe bimwe bigora ubushikiranganji bw’amagara y’abantu kuko habuze igisata c’ubuhinga gifashanya n’ubwo bushikiranganji, aho akavuga nk’irwirirana mu Burundi ry’ibifungurwa bihinguwe ku buhinga bwa none biva mu mihingo itandukanye kandi bitemejwe bishobora kuba inkomoko y’ingwara zimwe zimwe.

Prospor NTAHORWAMIYE, umuvugizi wa Reta y’Uburundi avuga ko mu ntumbero y’ugukingira amagara y’abantu, hakenewe ko ibifungurwa n’imiti bikurikiranwa n’igisata c’ubuhinga kimwe.

Mu bihugu vyose bigize ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko, Uburundi nibwo bwonyene budafise igisata ciharije, gikurikirana ko ivyinjira mu Burundi bitabangamira amagara y’abantu.

Mu nama nshikiranganji yabereye i Gitega kuri uwu wa kane, Reta y’Uburundi yamenyesheje ko igiye gushiraho igisata gikurikirana ibifungurwa bihinguwe kandi bitekeye, imiti ivura abantu n’ibitungwa, imiti ikoreshwa ku biterwa, amavuta y’ukwisiga, imiti ihingurwa mu biterwa, imiti kama, hamwe ibikoresho vyo kwa muganga.

Reta y’Uburundi ikaba yashizeho umurwi ujejwe kwiga ishirwaho ry’urwo rwego, uwo murwi ukaba wahawe ikiringo kingana n’ukwezi kumwe. Uwo murwi wahawe kandi igikorwa c’ugutegura itegeko rivuga isubirwamwo ry’ikigo BBN (Bureau Burundais de Normalisation.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS