Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Reta y’Uburundi ivuga ko yahimbaje umunsi w’ubumwe bw’Abarundi udasanzwe kuva mu 2003

Umukuru w’igihugu c’Uburundi avuga ko kuva mu mwaka w’2003, umunsi mukuru w’ubumwe bw’Abarundi wahimbajwe kuri uwu wa 5 Ruhuhuma 2019 ari umunsi mukuru wa mbere udasanzwe mu mateka y’Uburundi. Mw’ijambo yashikirije abari bitavye uwo munsi mukuru, mu ntara ya Gitega, umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yamenyesheje ko uwo munsi mukuru w’ubumwe bw’Abarundi w’uwu mwaka udasanzwe kuko uje usumba iyindi minsi mikuru yose yahimbajwe kuva mu mwaka w’1991 amasezerano y’ubumwe bw’Abarundi yemejwe.

Muri iryo jambo ryiwe kuri Stade Ingoma y’i Gitega, umukuru w’igihugu NKURUNZIZA yasiguye igituma umunsi mukuru w’uwu mwaka awufata nk’uwudasanzwe : “Ubwa mbere duhimbaje uwu munsi mukuru w’ubumwe Abarundi barahagurutse ubwabo baritorera ibwirizwa shingiro riha iteka ubumwe bw’Abarundi, rigarukana Uburundi n’ubumwe ku Mana, Uburundi n’Abarundi tugarukana ubumwe n’Imana. Nico gituma muri iryo bwirizwa shingiro Imana yahawe ikibanza ca mbere. Iryo bwirizwa shingiro rikaba ryaterewe umukono ngaha muri iyi ntara ya Gitega. Ubugira kabiri, ni umunsi mukuru udasanzwe kuko mu mateka y’igihugu yaba sokuru naba sokuruza, umurwa w’Uburundi wa poritike, wakunda kuba ngaha mu micungararo y’i Gitega, n’aho i Muramvya. Tuzanye iganuke ry’ukubamenyesha ko narya bwirizwa rishira umurwa mukuru wa poritike i Gitega twaraye turiteyeko umukono ejo itariki 4 Ruhuhuma uwu mwaka nyene.”

Umwaka w’2003 usanzwe ariwo abahora barwanya Reta y’Uburundi bo mu muhari CNDD FDD bashirwa mu nzego inyuma y’amasezerano y’i Arusha y’uguhagarika intambara. Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA amenyesha ko uwo mwaka ariho ubumwe bw’Abarundi bwovugwa :

“Novuga ko umuti w’ukuvura amacakubiri waciye mu masezerano y’i Arusha y’uguhagarika intambara, umuti uratangura kunyobwa n’abarundi bose. Kuva mu 2003 niho ubumwe bwatanguye kuja mu ngiro, abantu bo mu moko yose baraserukirwa mu nzego z’igiporisi, igisirikare, ubutungane, amashure, muri Reta, mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Kuko mu mwaka w’1991, arya masezerano y’ubumwe bw’Abarundi yabaye amasezerano bagomba ko aririmbwa, amanikwa kw’ibendera ariko abarundi batanyoye umuti ubakiza amacakubiri. Bica biranarengera ya macakubiri y’amoko yabibwa n’abakoloni n’amacakubiri y’intara, vyose umuti uranyobwa neza, none uno munsi bwa bumwe ntibukiri ubwo kuririmba gusa, buri mu ngiro.” 

Kw’igenekerezo rya 4 Gitugutu 1988 niho abantu 24 bashirwa mu murwi mpanuzwajambo ujejwe gushiraho integuro y’amasezerano y’ubumwe bw’Abarundi, inyuma y’intambara za Ntega Marangara. Abarundi bamaze gusigurirwa ayo masezerano barayemeje kw’igenekerezo rya 5 Ruhuhuma 1991, ku bice 89 kw’ijana.

Umunsi mukuru w’ubumwe bw’Abarundi wo kuri uwu wa 5 Ruhuhuma 2019 wahimbarijwe ku ncuro ya mbere hagati mu gihugu, mu ntara ya Gitega, kuva iyo ntara igizwe umurwa mukuru wa poritike. Icivugo c’uwu mwaka ni : « Tugaragaze Ubumwe, tubugendere muri vyose na hose kandi tubukamishe ibikorwa vy’iterambere”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS