Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Reta y’Uburundi yashikirijwe inyubwakwa umukuru w’igihugu azokoreramwo : Amafoto

Reta y’Uburundi yashikirijwe ku mugaragaro kuri uwu wa kane inyubakwa umukuru w’igihugu, icegera ciwe hamwe n’abakozi bo mu biro vy’umukuru w’igihugu n’icegera ciwe bazokoreramwo. Iyo nyubakwa iri mu Gasenyi mu ntara ya Bujumbura.

Iyo nyubakwa igeretse incuro zitatu, ikaba yubatswe n’igihugu c’Ubushinwa mu kiringo c’imyaka ibiri n’igice. Umushikiranganji w’imigenderanire y’Uburundi n’ayandi makungu, Ezechiel NIBIGIRA niwe yashikirijwe iyo nyubakwa, kw’izina rya Reta y’Uburundi yari yaserukiwe ku rwego rwo hejuru na Joseph BUTORE, icegera ca kabiri c’umukuru w’igihugu c’Uburundi.

Ezechiel NIBIGIRA, umushikiranganji w’imigenderanire y’Uburundi n’ayandi makungu yamenyesheje ko Reta y’Uburundi ishima iyo nyubakwa yerekana ubucuti n’ugufashanya hagati y’Uburundi n’igihugu c’Ubushinwa :

“Twagomba gushimira cane Reta y’igihugu c’Ubushinwa yo yitanze ikabona y’uko Uburundi bukeneye inyubakwa nk’iyi. Ni inyubakwa ifise ivya ngombwa bihagije kugira abakozi bakorera mu biro bikuru vya Nyenicubahiro umukuru w’igihugu baze bashobore gukora bagukiwe kandi bamerewe neza.”

Umushikiranganji Ezechiel NIBIGIRA avuga ariko ko umunsi w’ukwinjira iyo nyubakwa, hamwe n’amafaranga yakoreshejwe mu nyubako, bizomenyekana hanyuma. Aho yagize ati :

“Ibijanye n’umunsi canke igikiringo c’ugutangura gukorera muri iyi nyubakwa, ivyo biri mu nteguro y’ibiro vya Nyenicubahiro umukuru w’igihugu, kandi ubu ntitwoshoka tubibashikiriza muzobirindira. Amafaranga yakoreshejwe kuri iyi nyubakwa nayo, muri kano kanya twiyumvira ko tutoshobora kuyababwira, nimurindire igihe gishitse neza muzoshobora kubironka.”

Uwuserukira igihugu c’Ubushinwa mu Burundi, LI CHANG LIN avuga ko iyo nyubakwa arico gikorwa ca mbere gikomeye igihugu c’Ubushinwa kiranguye mu Burundi kuva muri kahise k’imigenderanire y’ivyo bihugu vyompi. LI CHANG LIN amenyesha ko igihugu aserukira kizobandanya gukorana n’Uburundi mu migambi itandukanye y’iterambere ry’Uburundi.

Iyo nyubakwa ishikirijwe ku mugaragaro mu gihe igihugu c’Uburundi caheruka guhimbaza imyaka 55 hatanguye imigenderanire hagati y’Uburundi n’ubushinwa.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS