Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Dosiye ya Petero BUYOYA kw’igandagurwa kwa Prezida Ndadaye yatwawe mu nama y’abakuru b’ibihugu vy’ubumwe bwa Afrika

Mu nama igira iya 32 y’abakuru b’ibihugu vy’ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika iriko ibera mu gihugu ca Ethiopie, Uburundi bwatanze urwandiko rusigura igituma ubutungane bw’Uburundi bwasohoye umutahe mpuzamakungu w’uguhagarika Major Petero BUYOYA yahoze arongoye Uburundi.

Inyuma y’aho izina rya Major Petero BUYOYA ribonekeye ku rutonde rw’abaronderwa n’ubutungane bw’Uburundi, umukuru w’umurwi w’ubumwe bw’Afirika, Moussa Mahamat Faki yamenyesheje ko ubumwe bwa Afrika bwiyamirije ingingo yo gusohora umutahe mpuzamakungu kuri Buyoya, kuko bishobora gutuma bisubiza inyuma ubumwe bw’abarundi hagati y’amoko, bishobora kandi no kubangamira ibikorwa vy’umurwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira CVR. Ico gihe ubumwe bwa Afrika bwasavye ko Reta y’Uuburundi itohirahira ngo ifate ingingo ziza kwongereza amagume ahasanzweho.

Urwandiko Uburundi bwashikirije abitavye iyo nama iriko ibera muri Ethiopie ruvuga ahubwo ko kudakurikirana mu butungane abatembagaje ubutegetsi mu mwaka w’1993 arikwo kwobangamira inzira y’ukurondera ukunywanisha Abarundi.

Uburundi bwibutsa ko uwo murwi w’ubumwe bwa Afrika udafise ububasha bw’ugutanga amategeko ku ngingo zifatwa n’ibihugu biri mw’ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika.

Nk’uko tubisanga muri urwo rwandiko rwahawe abayobozi b’ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika, Uburundi bwibutsa ko iyo Dosiye y’urupfu rwa NDADAYE Melchior atari nshasha yo mu mwaka w’2018 aho iyo mitahe yasohokera, kuko yari yazingamitswe n’igandagurwa ryagiye rirakorerwa abari bafise ico bazi ku rupfu rwa NDADAYE, kandi ko n’abaciriwe urubanza ubwa mbere ari abasirikare bato, abasirikare bakuru bambikwa izera. Uburundi aho bwibaza ingene vyari gukunda ko ubutungane burengutsa Major Petero BUYOYA yari asanzwe ari ku butegetsi igihe urwo rubanza rwa mbere rusomwa, kandi ko n’uwari arongoye umurwi wagize amatohoza, Lieutenant Colonel Janvier BARIBWEGURE asanzwe nawe nyene aronderwa n’ubutungane bw’Uburundi bumwagiriza ko ari mu batembagaje ubutegetsi bw’umukuru w’igihugu Melchior NDADAYE.

Reta y’Uburundi ishikiriza ko izobandanya inzira yatanguye y’ukurwanya ukudahana ivyaha, ikamenyesha kandi ko uko bigenda kwose, abagize uruhara mw’itembagazwa ry’ubutegetsi bw’umukuru w’igihugu Melchior NDADAYE bazotegerezwa gushikirizwa ubutungane, aho Uburundi bukavuga ko butazorinda kuraba aho ubumwe bwa Afrika buhagaze kuri ico kibazo.

Kw’igenekerezo rya 24 Munyonyo 2018, ubutungane bw’Uburundi bwarahagaritse abantu bane bagirizwa ko bari mu bateguye bongera bashira mu ngiro iyicwa ry’umukuru w’igihugu Melchior NDADAYE hamwe na bamwe mubo bafashanya kaurongora Uburundi. Aho twobabwira Pontien KARIBWAMI yari umukuru w’inama nshingamateka, icegera ciwe Jules BIMAZUBUTE, hamwe na bamwe mu bagize Reta y’ico gihe yari irongowe n’umukuru w’igihugu wa mbere yitorewe n’Abarundi.

Uwuza kw’isonga mu bantu 17 baronderwa n’imitahe mpuzamakungu yasohowe n’umushikirizamanza kizigenza wa Repubirika kw’igenekerezo rya 24 Kigarama 2018,  ni Major Petero Buyoya yahoze arongoye Uburundi. Mu mwaka w’1993, niwe yabisikanije ku butegetsi na Ndadaye Melchior yagandaguwe inyuma y’amezi atatu gusa atsinze amatora. Mu mwaka w’1996, Petero BUYOYA yarahiritse ubutegetsi, abusubiza inyuma y’imyaka itandatu. Naho  ariko aronderwa n’ubutungane, yarigeze kuba aratwa n’indongozi z’Uburundi. Mu mwaka wa 2014, igihe yariko arahiganwa  mu kibanza c’umunyamabanga mukuru w’ishirahamwe mpuzamakungu ry’ibihugu bivuga ururimi rw’igifaransa  « FRANCOPHONIE », Uburundi bwaramushigikiye. Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza yaranditse amakete asaba abakuru b’ibihugu kumushigikira, arata ubutwari bwaranze Petero Buyoya, mu gusubiza hamwe n’ukunywanisha abarundi.

Mu myaka 13 umugambwe CNDD FDD umaze uri ku butegetsi, abo baronderwa n’ubutungane barahawe amabanga akomeye mu gihugu. Uwitwa Bernard BUSOKOZA yarabaye icegera ca mbere c’umukuru w igihugu kuva kw’igenekerezo rya 17 Gitugutu 2013  gushika kw’igenekerezo rya mbere Nzero 2014. Bamwe mu basirikare bane bahoze ari intwazangabo ubu babarizwa mu mabohero atandukanye baradugijwe bavuye ku mapete ya « Colonel » bahabwa amapete ya « Général Major ». Akarorero ni aka “Général Ndayisaba Celestin batazira “Kibadashi”.

Major Petero BUYOYA yarashikirije ico yiyumvira ko vyakozwe na Reta y’Uburundi

Inyuma y’umwanya muto cane urwo rwandiko rwa Reta y’Uburundi rugiye ahabona, Major Petero BUYOYA yasohoye itangazo aho yamenyesheje ko ivyakozwe n’abaserukiye Uburundi ari ukutamenya amategeko agenga ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika, kandi ko ari ugusamaza urwego nk’ubumwe bwa Afrika.

Kubwa Major Petero BUYOYA, Reta y’Uburundi yerekanye ko dosiye y’urupfu rw’umukuru w’igihugu NDADAYE Melchior iriko ikoreshwa ku mvo za poritike.

Petero Buyoya  asanzwe ari intumwa  idasanzwe y’Ubumwe bwa Afirika muri Mali na Sahel. Nk’uko yavyivugiye, Petero Buyoya yemera ko umunsi hasubiriye iyubahirizwa ry’amasezerano ya Arusha yo mu mwaka wa 2000, azitaba  imbere y’umurwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira CVR, kandi ko naho hoba sentare mpuzamakungu ko yiteguriye kuyitaba.

Iyugurugwa ry’urubanza kw’igandagurwa ry’umukuru w’igihugu Melchior Ndadaye ryabaye inyuma y’imyaka 19 rwarahagaze. Umunsi rwugururwa kw’igenekerezo rya 17 Kigarama 2018, abakukuruke bane bahoze ari intwazangabo mu gisirikare c’Uburundi bagirizwa urwo rupfu barafashwe batwarwa mw’ibohero.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS