Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Uburundi bwipfuza inama yihuta ku ngingo yafatiwe abasirikare b’Abarundi bari muri Somaliya

Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA yipfuza ko hazoba inama yihuta y’ibihugu bisanzwe bifise abasirikare mu gihugu ca Somaliya, kugira ingingo abasirikare b’Abarundi barungitswe kugarukana amahoro muri ico gihugu bafatiwe isubirwemwo neza, ishirwe mu ngiro ku buryo inezereza bose.

Ku munsi ugira kabiri ari nawo wa nyuma w’urugendo mu Burundi, rw’umukuru w’igihugu ca Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed, uwurongoye Uburundi Petero NKURUNZIZA yagiraniye umubonano wa bonyene mu gatondo ko kuri uwu wa kabiri n’uwo yagendeye Uburundi. Umukuru w’igihugu c’Uburundi yashikirije inyuma y’uwo mubonano ko urwo rugendo rwerekana imigenderanire mwiza iri hagati y’Uburundi na Somaliya haraheze imyaka 45.

“Uno munsi turamutse tunezerewe ko haciye umunsi ugira kabiri twakiriye Nyenicubahiro umukuru w’igihugu ca Somaliya, mukaba muzi ko igihugu ca Somaliya ari igihugu dusanzwe dufitaniye imigenderanire kuva mu mwaka w’1974 kandi tukaba twabandanije turi kumwe no mu bihe bigoye. Turashimye ko baje kuramutsa Abarundi, bashima no ku bikorwa vyiza Uburundi bufasha igihugu ca Somaliya mu gihe musanzwe muzi ko ico gihugu kiri mu bibazo vy’umutekano muke. Ivyo turiko turakora ni kugira na twebwe dufashe kugira Somaliya ironke amahoro nk’uko natwe twayaronse.”

Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yamenyesheje kandi ko uwo mubonano wabaye akaryo ko kuganira ku ruhara rw’abasirikare b’Abarundi mu gihugu ca Somaliya, ukuntu bitanga batiziganya kugira bashigikire ico gihugu, ariko kandi ko bompi bagarutse ku ngingo yafatiwe Abasirikare b’Abarundi barungitswe kugarukana amahoro mu gihugu ca Somaliya.

“Twavuganye ko hariho ingingo imwe yafashwe n’umurwi ujejwe amahoro mw’ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika, abarundi bitatunezereje, kandi tukaba tuzi neza ko bitanezereje n’igihugu ca Somaliya ku buryo twipfuza ko hazoba inama yihuta y’ibihugu bisanzwe bifise inteko mu gihugu ca Somaliya, kugira iyo ngingo isubirwemwo neza, tuvyige neza kugira ije mu nzira inezereza bose, ibikorwa bibandanye ata nkomanzi.”

Umukuru w’igihugu Mohamed Abdullahi Mohamed agendeye Uburundi mu gihe hasigaye iminsi itatu gusa kugira ingingo yafashwe n’ubumwe bwa Afrika ishirwe mu ngiro. Iyo ngingo ivuga abasirikare b’abarundi bagera ku gihumbi bazogarukanwa mu Burundi, mu basanzwe barungitswe kugarukana amahoro mu gihugu ca Somaliya. Ubumwe bwa Afrika bwasiguye ko abasirikare barungitse kugarukana amahoro muri Somaliya bagiye kuza baragabanurwa, ariko kugeza ubu iyo ngingo ikaba yafashwe ku Barundi gusa.

Mohamed Abdullahi Mohamed arongoye igihugu ca Somaliya yashitse mu Burundi ku muhingamo wo kuri uwu wa mbere, ku butumire bwa mugenzi we atwara Uburundi ari nawe yamwakiriye ku kibuga c’indege ca Bujumbura, akaba yasozereye urugendo rwiwe isaha umunani zo kuri uwu wa kabiri.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS