Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Uburundi bwoba bugiye gusubizwa amafaranga bwakoresheje mu kwitegurira inama ya COMESA ?

Umushikiranganji w’imigenderanire y’Uburundi n’ayandi makungu Ezechiel NIBIGIRA hamwe n’umushikiranganji w’ubudandaji, amahinguriro n’ingenzi Jean Marie NIYOKINDI bahaye umubonano kuri uwu wa kabiri umunyamabanga nshingwabikorwa w’ishirahamwe COMESA ariwe Mpundu Chileshe Kapwewe ari mu rugendo mu Burundi. 

Inyuma y’uwo mubonano, Mpundu Chileshe Kapwewe yamenyesheje ko yaje mu Burundi kwirabira imigambi y’iterambere ifashwa n’iryo shirahamwe uko iriko igenda, akemera ko n’iyindi migambi igiye kurangurwa.

Ezechiel Nibigira Umushikiranganji w’imigenderanire y’uburundi n’ayandi makungu arashima imigenderanire iri hagati y’Uburundi n’ishirahamwe COMESA. Ezechiel Nibigira avuga ko urwo rugendo rw’umunyamabanga nshingwabikorwa w’ishirahamwe COMESA kazoba akaryo k’ukuvugana ku kibazo c’uburyo bwakoreshejwe mu gutegura inama y’ishirahamwe COMESA yari yategekanijwe kubera mu Burundi mu mwaka uheze wa 2018, ariko ihindurirwa ikibanza kandi Uburundi bwari bwatanguye imyiteguro. Umushikiranganji Ezechiel Nibigira avuga ko umurwi uri kumwe na Mpundu Chileshe Kapwewe umunyamabanga nshingwabikorwa w’ishirahamwe COMESA ugiye gukorana n’Uburundi mu kurabira hamwe uburyo bw’amafaranga Uburundi bwakoresheje muri iyo myiteguro, kugira busubizwe.

Iyo nama yabereye i Lusaka muri Zambiya vyari bitegekanijwe ko ibera i Bujumbura mu Burundi. Mu kwezi kw’indwi umwaka w’i 2017, niho Sindiso Ngwenya, yari umunyamabanga mukuru wa Comesa ico gihe yatangura kwandikira Reta y’Uburundi ayimenyesha ko inama y’uwo muryango yari itegekanirijwe kubera mu Burundi itazohabera.

Ico gihe uturorero yatanze ni amahoteri atari ku rugero rushemeye, ivyumba biberamwo amanama bidakwije ibisabwa n’amategeko, imiduga y’abubahwa cane cane abakuru b’ibihugu itigeze yerekanwa n’aho umugwi wa COMESA waje i Bujumbura wemejwe ko iriho, hamwe n’urugero rwa internet rudashemeye.

Reta y’Uburundi yagumye imenyesha ko yiteguriye kwakira iyo nama, ko ibikenewe vyose vyateguwe, mbere n’amabendera y’ibihugu bigize COMESA yarahungabana ku mugwa mukuru w’ubutunzi Bujumbura.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS