Mashariki TV

L' information fiable et en temps réel

Ubushikiranganji bw’umutekano bwabaye burahagarika kwemerera amashirahamwe mashasha akorera muvy’ugucungera abantu n’ibintu (Société de gardiennage)

Ubushikiranganji bw’umutekano bumenyesha ko bubaye burahagarika kwakira amakete y’abantu basaba gutanguza amashirahamwe yigenga afasha mu gucungera abantu n’ibintu (Société de gardiennage).

Mu bushikiranganji bw’umutekano bavuga ko iyo ngingo ifashwe kubera isuzumwa ririko rirakorwa ry’amashirahamwe nk’ayo asanzwe akorera mu Burundi.

Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw’umutekano ashikiriza ko ugusubira kwakira amakete y’abasaba gukorera muri ico gisata ari nyuma y’iryo suzumwa, iryo naryo rikaba rizohera imbere y’ukwezi kwa Ruheshi kw’uwu mwaka.

Nk’uko bivugwa n’ubushikiranganji bw’umutekano, iryo suzumwa ririko rikorerwa amashirahamwe 25 yonyene akorera muri ico gisata, kuri 33 yari yaremerewe gukora.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPELEZ-NOUS